Tipuri de acte pe care se aplica apostila

Institutia Prefectului aplica apostila pe urmatoarele acte: 1. acte de stare civila (certificate de nastere, de casatorie, de deces -  emise dupa 1998; actele de stare civila emise inainte de 1998 trebuie schimbate cu altele noi. Schimbarea se face la oficiile care le-au eliberat pe cele vechi); 2. acte care fac dovada schimbarii numelui pe cale administrativa (dispozitii, certificate emise de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor); 3. certificate privind domiciliul si cetatenia - eliberate de formatiunile judetene de evidenta informatizata a persoanei, respectiv Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor; 4. certificate de cazier (judiciar, fiscal - eliberate cu [...]