Institutia Prefectului aplica apostila pe urmatoarele acte:

1. acte de stare civila (certificate de nastere, de casatorie, de deces –  emise dupa 1998; actele de stare civila emise inainte de 1998 trebuie schimbate cu altele noi. Schimbarea se face la oficiile care le-au eliberat pe cele vechi);

2. acte care fac dovada schimbarii numelui pe cale administrativa (dispozitii, certificate emise de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor);

3. certificate privind domiciliul si cetatenia – eliberate de formatiunile judetene de evidenta informatizata a persoanei, respectiv Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor;

4. certificate de cazier (judiciar, fiscal – eliberate cu cel mult 3 luni in urma);

5. certificate pentru evitarea dublei impuneri;

6. acte referitoare la raporturile de munca/serviciu (stagiul de cotizare etc. – vizate in prealabil de Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale, );

7. acte de studii (diplome de bacalaureat, diplome de licenta etc. – vizate in prealabil de ministerul emitent );

8. acte care dovedesc calificarea intr-o meserie (pregatirea profesionala obtinuta in sistemul de formare profesionala pentru adulti), brevete (de turism etc), certificate (de competenta a personalului navigant, de traducator in si din limbi straine, de conformitate pentru calificarea in profesii din domeniul sanatatii etc – vizate in prealabil de Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei – Directia Generala Forta de Munca, ).

9. adeverinte medicale – vizate in prealabil la Directia de Sanatate Publica a Muncipiului Bucuresti

10. certificate de origine a marfurilor, vizate in prealabil de Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti sau camerele de comert si industrie judetene, dupa caz;

11. facturi comerciale, vizate in prealabil de Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti sau camerele de comert si industrie judetene, dupa caz.

Categorii de acte care se nu apostileaza in cadrul institutiei prefectului:

1. copii dupa acte administrative;

2. acte sub semnatura privata;

3. hotarari judecatoresti;

4. livrete de familie;

5. acte emise de asociatii profesionale;

6.adeverinte emise conform Ordonantei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale.

Tribunalul Bucuresti aplica apostila:
– pe documentele care emana de la functionari, notari, autoritati etc. din raza teritoriala a acestei instante
– traducerile legalizate ale actelor apostilate de catre Tribunal
– sentinte de divort, hotarari judecatoresti, declaratii notariale, precum si traducerile legalizate ale acestor acte
– duplicate /fotocopii ale actelor romanesti, legalizate in prealabil de un notar public