Esti obligat sa soliciti atribuirea unui număr EORI daca te incadrezi intr-una din urmatoarele categorii:

 • operatorii economici (persoanele care, in cadrul activitatilor lor profesionale, exercita activitati reglementate de legislatia vamala, cum ar fi operatiunile de import, export, tranzit, depozitare, reprezentare, precum şi operaţiuni prealabile sosirii/plecarii marfurilor care se introduc/scot de pe teritoriul Comunitatii);
 • persoanele, altele decat operatorii economici, care introduc/scot marfuri in/din Uniunea Europeana.
Solicitantii pot fi persoane fizice sau juridice stabilite, dupa caz:
– pe teritoriul U.E.
– pe teritoriul unui stat aflat in afara zonei vamale comunitare.
Unde se solicita atribuirea unui număr EORI de catre persoanele stabilite intr-un stat tert?
In cazul in care un operator economic care nu este stabilit pe teritoriul vamal comunitar nu are număr EORI, acesta trebuie sa fie inregistrat de catre autoritatea desemnata a statului membru in care realizeaza pentru prima data una dintre activitatile urmatoare:
 • depune, pe teritoriul Comunitatii, o declaratie sumara sau vamala, alta decat:
  • o declaratie vamala facuta in conformitate cu articolele 225-238 din Regulamentul vamal comunitar (Regulamentul Comisiei nr. 2454/93), sau
  • o declaratie vamala solicitata în cadrul regimului de admitere temporara;
 • depune, pe teritoriul Comunitatii, o declaratie sumara de iesire sau de intrare;
 • administreaza o magazie pentru depozitare temporara in temeiul articolului 185 alineatul (1) din Regulamentul vamal comunitar;
 • depune o cerere de autorizare in temeiul articolelor 324a sau 372 din Regulamentul vamal comunitar;
 • solicita un certificat de operator economic autorizat in temeiul articolului 14a din Regulamentul vamal comunitar.
Este recomandat ca operatorii economici care nu sunt stabiliti in Comunitate sa depuna cerere pentru acordarea numarului EORI inainte de a realiza una din operatiunile enumerate mai sus.