Biroul nostru de traduceri efectueaza traduceri autorizate si legalizate de acte personale si/sau ale companiilor, in si din majoritatea limbilor de circulatie internationala:

– Acte/Documente auto (permis de conducere, talon masina, certificat de inmatriculare, carte masina, brief, procura auto, factura)
– Diplome, foi matricole, situatii scolare, programe analitice si alte acte de studii
– Certificate de nastere, de casatorie, de deces
– Livrete de familie
– Certificate domiciliu sau cetatenie
– Permise de rezidenta sau de sedere
– Documente de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport)
– Adeverinte medicale, buletine de analize, bilete de internare sau iesire din spital etc.
– Contracte, acte constitutive, diverse hotarari provenite de la instantele de judecata, acte notariale s.a.
– Caziere judiciare
– Invitatii