Politica de confidentialitate si Politica referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.
Va rugam sa cititi cu atentie inainte de a ne contacta. La momentul contactarii unui reprezentant al Biroului de traduceri Novacrin pe cale telefonica sau scrisa se presupune ca ati luat la cunostinta despre Politicile noastre de confidentialitate si cele cu privire la […]